Trainingsacteren

Trainingsacteren

In een rollenspel leer ik mensen (beroeps)vaardigheden aan. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met een boze ouder als je werkt op een kinderdagverblijf? In samenwerking met een instelling maak ik casussen. Via een casus krijgt een persoon inzicht in de situatie. Van te voren spreek ik af aan welke leerdoelen iemand wil werken. De casus wordt gefilmd en na afloop is er een evaluatie. Ik zie er altijd op toe dat het opbouwend en respectvol gebeurt. Zelf kan ik discussieleider en trainingsacteur zijn. Maar het kan ook zijn dat ik dit in duoschap doe. Er zijn vele onderdelen waar in getraind kan worden. Voorbeelden zijn: gesprekstechnieken, bewust non verbaal handelen, afstemmen en omgaan met klachten en agressie.

Op de politieschool de Cloese heb ik rollenspelen begeleid die gingen over aangiftes, bekeuringen en slecht nieuws gesprekken. Op de MBO doe ik dat over omgaan met boze ouders, opvoedings adviesgesprekken, sollicitatiegesprekken en het omgaan met lastige collega’s.